Information angående tvättstugan på Fågelvägen

Det har blivit förseningar med bygget av tvättstugan på Fågelvägen. Ni kommer fortsättningsvis att tvätta på Fågelvägen , tills vi kommer ut med mer information troligtvis någon gång i oktober.