Hyreshöjning 2018

Den 7 december 2017 har överenskommelse om hyrorna för 2018 träffats mellan Askersundsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Mitt. Med stöd av gällande förhandlingsordning har följande förhandlingsöverkommelse förhandlats fram.

Uppgörelsen innebär att totalhyran för bostäder, lokaler, garage och bilplatser höjs med 0,85%. Den nya hyran gäller från 1 januari 2018.