Bostadsregler

Alla uppsagda lägenheter, garage, p-platser och lokaler/förråd lägger vi ut på vår hemsida under rubriken lediga objekt.

Vår bostadskö gäller men det räcker inte bara med att stå i vår kö för att få en lägenhet utan du måste själv aktivt söka de lediga objekten som ligger på vår hemsida. Vi kommer inte att skicka ut några erbjudanden.

När du hittar en lägenhet, garage etc. som du är intresserad av fyller du i och skickar in den intresseanmälan som finns under varje ledigt objekt.

Objekten kommer att ligga ute på vår hemsida i minst 7 dagar. Därefter går vi igenom samtliga intresseanmälningar och erbjuder visning till den som står först i tur i vår bostadskö. Tackar du nej efter att ha erbjudits visning till tre olika lägenheter ändras din köplats till det datum du erbjöds den senaste lägenheten. Får vi inget svar alls avslutas din ansökan.

Tackar du ja till ett erbjudande avslutas din aktuella köplats. Vill du sedan byta lägenhet, garage etc. måste du återigen ställa dig i vår kö.

Om du inte har tillgång till dator, internet eller inte har någon att ta hjälp av hör då av dig till oss på uthyrningen på telefon 0583-810 50 så löser vi det.

För att hyra lägenhet krävs:

Du måste ha fyllt 18 år.
Fast inkomst (t.ex. anställning, pension eller a-kassa).
Inga betalningsanmärkningar.

I vissa fall kräver vi borgen.

Innan vi skriver kontrakt genomförs sedvanlig kreditprövning. Enligt personuppgiftslagen krävs medgivande för registrering av personuppgifter.